Menu
yes

Zwrot towaru

Zasady zwrotu określa Regulamin sklepu

§6 Zwroty

6.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, kodowany, otwierany, dorabiany (klucze z elektroniką, obudowy pilotów itp.). Zwracany towar należy odesłać razem z wystawioną do niego fakturą (jeśli była wystawiona) lub paragonem z kasy fiskalnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.3. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 6.1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6.4. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru (bez kosztów wysyłki) nastąpi do 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6.5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.

 

                                                 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zakupu dokonanego w sklepie internetowym key-shop-ziebice.pl nr zamówienia ……… , zawartej dnia ……………………….. Powód zwrotu: ……………………………………… Towar odsyłam wraz z fakturą nr ………………… lub paragonem z dn. ……………………………….. Jednocześnie proszę o zwrot kwoty ………………… zł na konto bankowe nr ………………………………………………………którego jestem właścicielem.

Imię i nazwisko…………… ……………….Adres………………………………………….. Miejscowość i data……………………..

 

                                                                                                                                      podpis kupującego:

Oświadczenie można wypełnić elektronicznie i przesłać na nasz adres e-mailowy: kontakt@key-shop-ziebice.pl lub wydrukować, wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem, paragonem lub fakturą.

Prosimy o przemyślane zakupy .